Järgime Kesko tootemargi kaitsmise suuniseid
Kesko äripartnerina veendun alati, et minu tegevused ei ohustaks Kesko ettevõtte kuvandit, tootemargi väärtust või mainet.

Kesko hindab ja kaitseb K-tootemarki. Kesko loob tootemargi oma väärtuste, visiooni ja missiooni põhjal. Kesko eeldab oma äripartneritelt sellist tegutsemist, mis ei ohustaks Kesko tootemargi väärtust.

Kesko äripartnerina ei tegutse ma kunagi viisil, mis võib kahjustada Kesko mainet või konkurentsiedu. Sotsiaalmeedias järgin samu konfidentsiaalsuse ja täpsuse põhimõtteid, mis kehtivad muus teabevahetuses ja suhtluses.

Näide

Olete saanud just suure tellimuse Keskolt ja sooviksite avalikustada oma koostöö Keskoga, pannes K logo oma veebisaidile. Mida teete?

Mõistan, et K logo kasutamine eeldab Kesko nõusolekut. Võtan ühendust teie kontaktisikuga Keskos, et saada luba, ning ma ei pane K logo veebisaidile ilma eelneva volituseta.

To top