Austame inimõigusi
Kesko äripartnerina kehtestan protseduurid ja tavad, mis tagavad inimõiguste austamise kõigis Kesko tegevustes, ning eeldan sama oma äripartneritelt.

Kesko äripartnerina austan rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi kõigis oma tegevustes ja kasutan neid praktikas. Ma ei aktsepteeri inimõiguste rikkumist mitte ühelgi kujul.

Kesko äripartnerina mõjutab minu äritegevus suurel määral nelja rühma inimõigusi:
• K-grupi kliendid;
• meie oma töötajad;
• kogukonnad, kus me tegutseme;
• meie tarnekett.

Annan oma panuse, et tagada tooteohutus ning kõigi toodete ja teenuste vastavus seaduslikele nõuetele.

Kohtlen meie töötajaid võrdselt ja järgin kehtivaid tööseadusi. Austan inimeste väärtust, privaatsust ning usu- ja südametunnistusevabadust. Ma ei aktsepteeri diskrimineerimist, ahistamist, ähvardusi ega solvanguid. Austan ühinemisvabadust ja töötajate õigust professionaalselt organiseeruda. Tagan aktiivselt ohutud töötingimused.

Kesko nõuab oma äripartneritelt kõigi rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste austamist.

Ma ei aktsepteeri lapstööjõu ega mingil kujul sunniviisilise töö kasutamist või muude inimõiguste rikkumist meie tarneketis.

Näide

Olete Kesko tarnija ning üks teie alltöövõtjatest kasutab konkurentsiolukorra ja ärisaladusega seotud vabastust ega avalda teatud toodet tootva tehase andmeid. Kas aktsepteerite seda?

Ei. Nõuan andmete esitamist. Vajame andmeid, et veenduda, kas tehases on tagatud nõuetekohane sotsiaalne vastutus.

To top