Tietosuojaseloste

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä Keskon päivittäistavaratoimialan asiakaspalautteisiin liittyen

1. Rekisterinpitäjä
2. Mitä tietoja käsittelemme?
3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?
4. Säilytysaika
5. Mitä oikeuksia sinulla on?
6. Kuinka käytät oikeuksiasi?
7. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista
8. Valitusosoitus
9. Välttämättömät tiedot palveluidemme kannalta
10. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi
11. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin
12. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta
13. Tietosuojavastaava

 

1. Rekisterinpitäjä

Kesko Oyj, Helsinki
Y-tunnus 0109862-8
PL 1, 00016 KESKO

Tämän palvelun osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään seuraavilla tavoilla:
Sähköpostilla: tietosuojakaupanpalvelut@kesko.fi


2. Mitä tietoja käsittelemme?

Tässä rekisterissä käsittelemme sähköisestä palautteenantokanavasta (esim. palautelomakkeet verkkosivuilla, mobiilisovellus, asiakaskyselyt) riippuen seuraavia henkilötietojasi. Kussakin palautekanavassa kerätään vain niitä tietoja, jotka ovat kulloinkin tarpeellisia kerätä. Näin ollen kerättävien tietojen määrä voi vaihdella:

Käsittelemme seuraavia tietojasi:

 • Nimi ja yhteystiedot
  • Esim. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Asiakkaan tunnistetiedot esim.
  • Plussa-kortin numero
  • Henkilön muu tunniste (Plussa-järjestelmästä tuotu tunnistetieto, K-Tunnus)
  • Asiointia koskevat tiedot, kuten ostopaikka ja asiointipäivä
 • Käytetyn laitteiston ja selaimen versio-, asetus-, tunniste- sekä verkkoselailutietoja
  • Esim. käytetty laite, käytetty verkkoselain ja sen versio, K-Ruoka-sovelluksen sovellusversio, IP-osoite
 • Kielivalinta
 • Sukupuoli
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja
  • Asiakaspalautteet, esim. kirjoitettu tai äänitetty viesti sähköisessä kanavassa
  • Tilauskokemuksen sävy, palvelulle tms. annetut tähdet tai muut reaktiomerkit

 
3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Asiakaspalauterekisteriin talletetaan asiakkaan tai muun henkilön antamat, kohdan 2 mukaiset tiedot, jotka liittyvät K-ruokakaupoille ja Kesko-konsernille annettuihin asiakaspalautteisiin. Asiakaspalautteeksi katsotaan kaikki asiakkaan tai muun henkilön antama sanallinen, kirjallinen, numeerinen tai muuten, kuten tähtinä tai muulla reaktiomerkillä annettu palaute. Palautetta voi antaa myös siten, että palautelomakkeen yhteystietokenttiä ei täytetä.

Henkilön antamia tietoja käytetään palautteen käsittelyyn ja vastaamiseen. Annetut tiedot voidaan yhdistää Plussa-asiakastietoihin. Annettuja henkilötietoja sekä palautesisältöjä käytetään K-ruokakauppojen ja Kesko-konsernin asiakaspalvelun toteuttamisessa ja kehittämisessä, liiketoiminnan kehittämisessä, analysoinnissa ja tilastoinnissa. Palautesisältöjä voidaan käyttää myös markkinointi- ja viestintätarkoituksissa.

Käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on oikeutettu etu käsitellä meille sähköisessä palautteenantokanavassamme antamiasi tietoja, jotta voimme käsitellä lähettämiäsi palautteita, vastata niihin näin toivoessasi sekä kehittää liiketoimintaamme asiakaslähtöisesti. Erilaisissa sähköisissä palautekanavissa kerätään vain kulloinkin tarvittavaa tietoa.

4. Säilytysaika

Henkilötietojen säilyttäminen on tarpeen yhteydenpidon ja palautekäsittelyn vuoksi. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä kuuden (6) kuukauden jälkeen palautteen viimeisestä muutoshetkestä lukien.

Käytetyn laitteiston ja selaimen versio-, asetus-, tunniste- sekä verkkoselailutietoja säilytetään 51 kuukautta palautteen antamisesta lukien.

5. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Käsittelyn vastustaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Käsittelyn rajoittaminen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

6. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Keskolla on tietosuojaportaali osoitteessa https://tietosuoja.kesko.fi/. Portaalissa voit tehdä toimenpidepyynnön tunnistautumalla vahvasti pankkitunnuksillasi. Portaalin kautta saamaamme pyyntöön vastaamme ensisijaisesti portaalin kautta ellet nimenomaan pyydä muuta toimitustapaa.

Mikäli et halua tai voi käyttää portaalin palveluita, voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen. Merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Tällaiseen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastaanotetuksi kukaan muu, kuin vastaanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

7. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu tietotekniikka- ja järjestelmäpalveluiden tuottajia. K-ruokakaupoille toimitetaan asiakaspalautteen hoitamiseen tarvittavat henkilötiedot. Käsiteltävän asian hoitamiseksi henkilötietoja voidaan luovuttaa Kesko-konsernin sisällä muille yksiköille tai kokonaan muille yhtiöille, esimerkiksi tuotteen valmistajalle tuotteen hyvitystä varten.

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

8. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

9. Välttämättömät tiedot palveluidemme kannalta

Jotta voisimme vastata sinulle palautteeseesi liittyen ja kehittää K-ruokakauppojen ja Kesko-konsernin toimintaa asiakaslähtöisemmäksi, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. nimi, yhteystiedot ja asiakaspalautteiden sisältö.

10. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

Emme tee automaattista päätöksentekoa kuten profilointia Keskon päivittäistavarakaupan toimialan asiakaspalauterekisterissä.

11. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

12. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

Henkilötietoja kerätään kohdassa 2 kuvatuilla tavoilla. Asiakkaille lähetettävien palautekyselyiden tietoja täydennetään K-Plussan asiakastiedostosta, K-Ruoka-sovelluksen asiakastiedostosta ja K-Tunnuksen asiakastiedostosta saatavilla tunnisteilla sekä muilla tiedoilla, kuten kielellä sekä sukupuolella. K-Plussan asiakasrekisterin tietosuojaselosteen löydät osoitteesta: https://tietosuoja.kesko.fi/category/k_plussa

K-Ruoka-sovelluksen käyttöehdot löydät osoitteesta https://www.k-ruoka.fi/palvelun-kayttoehdot/k-ruoka-sovelluksen-kayttoehdot ja K-Tunnus-palvelun tietosuojaselosteen löydät osoitteesta: https://tietosuoja.kesko.fi/category/k_tunnus

13. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai sen tytäryhtiöiden toiminnoissa.

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse
tietosuojavastaava@kesko.fi

Takaisin ylös