Vastuullisuuden johtaminen

Keskon yhteiskuntavastuutyö on osa konsernin normaalia johtamista. Yhteiskuntavastuuta määrittävät ja ohjaavat konsernin arvot ja johtamismalli, yhteiskuntavastuun sidosryhmäanalyysi ja visio, yleiset periaatteet ja organisaatio sekä vastuullisten toimintatapojen ohje (Code of Conduct). Raportointiperiaatteena Kesko noudattaa GRI-ohjeistusta (Global Reporting Initiative).