Kesko työnantajana

Kesko ja sen ketjujen kaupat tarjoavat monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet kaupan alan eri tehtävissä. Työtehtävät vaihtelevat myynti- ja asiakaspalvelutehtävistä asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä kauppiasyrittäjyyteen. K-ryhmä eli Kesko ja K-kauppiaat työllistävät yhteensä noin 45 000 henkilöä.

 

Keskossa työskentelee kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin noin 20 000 henkilöä kahdeksassa maassa: Pohjoismaissa, Baltiassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Henkilöstöstä 54 % on Suomessa ja 46 % muissa toimintamaissa.

Henkilöstötyötä ohjaavat kolme päämäärää, jotka ovat kaupan alan houkuttelevin työpaikka, osaavin ja innostunein henkilöstö sekä paras henkilöstön työn tuottavuus. Kesko on hyvä ja vastuullinen työyhteisö, jossa työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja reilusti.

Keskossa ja sen ketjujen kaupoissa ammatillisen osaamisen keskiössä on arvojen mukaisesti asiakkaan tarpeet ja niihin vastaaminen. Pitkäjänteinen toiminnan ja henkilöstön kehittäminen näkyy asiakkaalle hyvänä palvelun laatuna.

Tule tekemään innostavaa ja motivoivaa työtä asiakkaiden arvostamien tuotteiden ja palveluiden parissa!

Lue lisää »