Pörssitiedote

Keskon vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys 2012

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 06.03.2013 KLO 09.00 1(1)

Keskon vuosikertomus ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa tarkoitetut erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2012 on julkaistu tänään suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat tutustuttavissa ja ladattavissa osoitteessa www.kesko.fi/sijoittajat. Painettu vuosikertomus on tilattavissa samasta osoitteesta.

Lisätietoja antaa sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen, puhelin 010 53 23495.

Kesko Oyj

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi