Sponsorointi ja lahjoitukset

Keskon sponsoroinnin periaatteet rakentuvat Keskon arvoille ja sponsorointikohteet tukevat konsernin strategian toteutumista.

Sponsorointi»

Nenäpäivä

Kesko on ensisijaisesti mukana hankkeissa, jotka liittyvät lapsiperheiden arkeen, edistävät elämisen laatua ja kestävää kehitystä. Lue lisää »

 
Myös paikallinen K-kauppa on monille harrastus- ja hyväntekeväisyystoimijoille tärkeä yhteistyökumppani. Kaupat voivat tukea oman alueensa vapaa-ajantoimintaa ja osallistua näin paikallisen hyvinvoinnin kehittämiseen.

Lahjoitukset»

Taideaineiden_opiskelijat_stipendit

Kesko myöntää stipendejä ja lahjoituksia yleishyödyllisille järjestöille yhtiökokouksen myöntämistä lahjoitusvaroista. Lue lisää »

 

Hakemuslomakkeet »

 

Keskon tuki yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Keskon antama tuki eri tahoille jakautui vuosina 2011-2013 seuraavasti:

1 000 € 2013 2012 2011
Kansalais- ja ympäristöjärjestöt 212 113 189
Tiede, tutkimus ja koulutus 32 86 96
Kulttuuri 59 51 94
Urheilu 575 470 463
Terveydenhuolto 2 0 15
Nuorisotyö 281 125 198
Veteraanijärjestöt 6 15 16
Yhteensä 1 167,8 860,0 1 072,0